AgroStar
ब्रॅण्ड: यूपीएल
युथेन अ‍ॅडव्हान्स (मँकोझेब 75%) (500 ग्रॅम)
युथेन अ‍ॅडव्हान्स (मँकोझेब 75%) (500 ग्रॅम)
₹329₹200
UPL टिंटो (बायोस्टिम्युलंट) 1 लिटर
UPL टिंटो (बायोस्टिम्युलंट) 1 लिटर
₹989₹1200
न्युट्रीफीड - 500 ग्रॅम
न्युट्रीफीड - 500 ग्रॅम
₹500₹500
यूपीएल मधू 149 (खरबूज बियाणे 50 ग्रॅम)
यूपीएल मधू 149 (खरबूज बियाणे 50 ग्रॅम)
₹1470₹2070
यूपीएल कोपीओ माती प्रोबायोटिक्स 3 किलो
यूपीएल कोपीओ माती प्रोबायोटिक्स 3 किलो
₹569₹750
दोस्त सुपर - 350 मिली
दोस्त सुपर - 350 मिली
₹289₹287
यूपीएल प्रोवॅक्स 200 एफएफ (कार्बॉक्सिन 17.5% + थायरम 17.5% एफएफ) 250 मिली
यूपीएल प्रोवॅक्स 200 एफएफ (कार्बॉक्सिन 17.5% + थायरम 17.5% एफएफ) 250 मिली
₹509₹640
यूपीएल - संकरित भेंडी राणी (250 ग्रॅम) बियाणे
यूपीएल - संकरित भेंडी राणी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1000₹1500
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
₹249₹400
अ‍ॅडवंटा 759 संकरित मका (3.5 किलो ) बियाणे
अ‍ॅडवंटा 759 संकरित मका (3.5 किलो ) बियाणे
₹1610₹1900
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (५०० मिली)
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (५०० मिली)
₹259₹310
युपीएल - संकरित बीट लालिमा (50 ग्रॅम) बियाणे
युपीएल - संकरित बीट लालिमा (50 ग्रॅम) बियाणे
₹300₹350
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
₹909₹1200
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
₹575₹800
अ‍ॅडवंटा पीएसी 741 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
अ‍ॅडवंटा पीएसी 741 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
₹1780₹2150
यूपीएल - संकरित भेंडी अॅडवंटा 216 (250 ग्रॅम) बियाणे
यूपीएल - संकरित भेंडी अॅडवंटा 216 (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1500₹1800
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
₹1979₹2100
युपीएल संकरित मिरची दिव्य ज्योती (10 ग्रॅम बियाणे )
युपीएल संकरित मिरची दिव्य ज्योती (10 ग्रॅम बियाणे )
₹325₹480
यूपीएल -संकरीत भेंडी मोना 002 (250 ग्रॅम) बियाणे
यूपीएल -संकरीत भेंडी मोना 002 (250 ग्रॅम) बियाणे
₹400₹1050
युपीएल- जानी ओक्रा (250 ग्रॅम)
युपीएल- जानी ओक्रा (250 ग्रॅम)
₹1425₹1500
युपीएल - हाय. भेंडी ताज 042 (250 ग्रॅम) बियाणे
युपीएल - हाय. भेंडी ताज 042 (250 ग्रॅम) बियाणे
₹975₹1370
UPL - HYB कारले विक्रांत (50 ग्रॅम) बियाणे
UPL - HYB कारले विक्रांत (50 ग्रॅम) बियाणे
₹475₹600
युपीएल- नाव्या ओक्रा (100 ग्रॅम)
युपीएल- नाव्या ओक्रा (100 ग्रॅम)
₹455₹610
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹529₹580
यूपीएल रिनोवा (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) 100 ग्रॅम
यूपीएल रिनोवा (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) 100 ग्रॅम
₹139₹200
अ‍ॅडवंटा न्युट्रीफीड - 1 किलो बियाणे
अ‍ॅडवंटा न्युट्रीफीड - 1 किलो बियाणे
₹750₹950
यूपीएल - संकरित भेंडी लावण्या बियाणे (250 ग्रॅ)
यूपीएल - संकरित भेंडी लावण्या बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1050₹1460
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹839₹1090
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
₹989₹1150
यूपीएल निशांत (वांगी) 10 ग्रॅम बियाणे
यूपीएल निशांत (वांगी) 10 ग्रॅम बियाणे
₹120₹140