क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: बेयर
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
₹750₹980
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
₹1199₹1480
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लिटर
₹2299₹2900
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
₹1240₹1450
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 500 मिली
₹560₹660
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 1 लिटर
₹1110₹1250
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
₹2160₹2400
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लिट
₹5950₹6790
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
₹730₹860
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
₹310₹400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
₹1012₹1210
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
₹2005₹2400
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
₹435₹520
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
₹90₹110
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
₹290₹330
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
₹780₹989
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 100 मिली
₹299₹400
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹600₹750
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
₹1425₹1700
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
₹2185₹2470
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
₹1770₹2020
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
₹370₹430
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
₹1939₹2400
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
₹1320₹1360
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
₹2560₹2670
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लिटर
₹2750₹3250
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
₹1440₹1650
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 1 किलो
₹199₹280
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 250 मिली
₹755₹880
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
₹1550₹1760
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹349₹430
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)1000 ग्रॅम
₹6899₹8900
बायर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 250 मिली
₹4299₹5660
बायर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 500 मिली
₹8399₹11240
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 250 मिली
₹285₹350
बेयर सिव्हॅंटो प्राइम (फ्लूपायराडीफ्यूरॉन) 250 मिली
₹749₹1040
बायर इमेस्टो प्राइम (पेनफ्लूफेन 240 एफएस ) 100 मिली
₹539₹800
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 250 मिली
₹620₹750
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) १ लिटर
₹1899₹2330
डेसिस 2.8 ( डेल्टामेथ्रीन 2.8 ईसी) 250 मिली
₹339₹355
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किलो
₹2250₹2760
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लिटर
₹1339₹1640
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹809₹1050
प्रोअॅग्रो 9444 संकरीत बाजरी बियाणे (1.5 किलो)
₹510₹560
प्रो अॅग्रो 9444 -जी बाजरी (1.5 किग्रॅ) बियाणे
₹525₹590
एम एच राऊंडअप (1लिटर)
₹360₹407
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 500 मिली
₹1049₹1320
बायर प्लानोफिक्स 500 मि.ली.
₹405₹490
बेयर लॉडीस 115 मिली
₹1500₹1700
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
₹699₹840
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 1000 मिली
₹1999₹2510
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 250 मिली
₹359₹440
बायर- फर्स्ट क्लास बीजी II कापूस बियाणे
₹767₹767
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 4 किलो
₹799₹1060
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹419₹570
राऊंडअप (1लिटर)
₹360₹450
बायर सरपास 7172 बीजीII कपाशी बियाणे
₹730₹730
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹495₹610
राऊंडअप (20लिटर)
₹5800₹6500
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 0.3%GR) 1 (किग्रॅ)
₹105₹140
बेयर अँबीशन 1 लिटर
₹1199₹1499
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹899₹1160
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹1150₹1420
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)500 ग्रॅम
₹3699₹4600
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
₹489₹600
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
₹1799₹2280
बेयर सरपास फर्स्ट क्लास बीजी II कपाशी बियाणे
₹767₹767
बेयर अँबीशन 500 मिली
₹599₹770
राऊंडअप 500 मि.ली.
₹189₹210
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
₹90₹130
बायर जंप (40 ग्रॅम)
₹789₹1140
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
₹845₹960
बायर सरपास सुपर्ब बीजी II कपाशी बियाणे
₹767₹767
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹3749₹4500
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1225₹1560
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
₹669₹800
डेसिस 2.8 ( डेल्टामेथ्रीन 2.8 ईसी) 250 मिली
₹179₹230
राऊंडअप (5लिटर)
₹1749₹1960
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹299₹400
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹1899₹2500
बायर लेसेंटा (फिप्रोनील 40% + इमिडाक्लोप्रीड 40% WDG) 40 ग्रॅम
₹505₹640
बायर सरपास 7007 बीजी II कपाशी बियाणे
₹767₹767
बायर सरपास 7172 बीजीII कपाशी बियाणे
₹767₹767
बायर सरपास 7272 बीजीII कपाशी बियाणे
₹730₹730
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹1399₹2000