ब्रॅण्ड: बेयर
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
₹750₹980
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
₹1240₹1450
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
₹2160₹2400
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
₹730₹860
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
₹310₹400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
₹1012₹1210
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
₹2005₹2400
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
₹90₹110
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
₹290₹330
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
₹780₹989
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
₹1425₹1700
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
₹2185₹2470
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
₹370₹430
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
₹1320₹1360
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
₹2560₹2670
बेयर सिव्हॅंटो प्राइम (फ्लूपायराडीफ्यूरॉन) 250 मिली
₹749₹1040
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 500 मिली
₹8399₹11240
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लीटर
₹5950₹6790
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लीटर
₹2299₹2900
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
₹1770₹2020
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹300₹370
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 250 मिली
₹4299₹5660
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी) 1 किग्रॅ
₹6899₹8900
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 1 लीटर
₹1999₹2510
डेसिस 2.8 ( डेल्टामेथ्रीन 2.8 ईसी) 250 मिली
₹179₹230
बायर प्लानोफिक्स 500 मि.ली.
₹405₹490
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
₹1550₹1760
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किग्रॅ
₹2250₹2760
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 200 मिली
₹949₹1240
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹1150₹1420
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 500 मिली
₹1049₹1320
बेयर लॉडीस 115 मिली
₹1479₹1980
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 1 लीटर
₹1899₹2330
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹1399₹2000
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लीटर
₹2049₹3250
बेयर फेनोस क्विक (फ्लुबेंडीमाइड 90 + डेल्टामेथ्रिन 60 एससी (8.33% डब्ल्यू/डब्ल्यू + 5.56% डब्ल्यू/डब्ल्यू) 250 मिली
₹1050₹1250
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 500 मिली
₹2150₹2890
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
₹1049₹1650
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
₹435₹520
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 1 किलो
₹199₹280
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)500 ग्रॅम
₹3699₹4600
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
₹845₹960
बेयर अँबीशन 1 लीटर
₹1199₹1499
बायर इमेस्टो प्राइम (पेनफ्लूफेन 240 एफएस ) 100 मिली
₹539₹800
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
₹1199₹1480
प्रो अॅग्रो मोहरी 5210 (1 किग्रॅ) बियाणे
₹625₹720
बायर लेसेंटा (फिप्रोनील 40% + इमिडाक्लोप्रीड 40% WDG) 40 ग्रॅम
₹505₹640
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 100 मिली
₹299₹400
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹899₹1160
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1225₹1560
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
₹699₹840
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹600₹750
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 250 मिली
₹620₹750
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 250 मिली
₹559₹880
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 100 मिली
₹225₹280
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लीटर
₹1339₹1640
प्रो अॅग्रो मोहरी 5222 500 ग्रॅम्रॅ) बियाणे
₹315₹365
बायर फूस्ट (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
₹179₹250
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹3749₹4500
डेसिस 2.8 ( डेल्टामेथ्रीन 2.8 ईसी) 500 मिली
₹339₹355
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
₹1799₹2280
बेयर अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
₹669₹800
प्रो अॅग्रो मोहरी 5222 (1 किग्रॅ) बियाणे
₹575₹735
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹809₹1050
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
₹1939₹2400
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
₹90₹130
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹200₹250
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹495₹610
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹1899₹2500
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹419₹570
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 250 मिली
₹359₹440
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 0.3%GR) 1 (किग्रॅ)
₹105₹140
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
₹489₹600
बेयर अँबीशन 500 मिली
₹599₹770
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹349₹430
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹90₹120
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 4 किलो
₹799₹1060
प्रो अॅग्रो मोहरी 5210 (500 ग्रॅम) बियाणे
₹350₹380
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
₹299₹400
बायर जंप (40 ग्रॅम)
₹789₹1140