ब्रॅण्ड: बी ए एस एफ
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (मेटीराम 44% + डायमेथोमॉर्फ 9% डब्लू जी) 1 किलो
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (मेटीराम 44% + डायमेथोमॉर्फ 9% डब्लू जी) 1 किलो
₹6389₹6953
बीएएसएफ इंट्रेपिड (क्लोरफेनापियर 10% एससी) 1 लिटर
बीएएसएफ इंट्रेपिड (क्लोरफेनापियर 10% एससी) 1 लिटर
₹3599₹4190
बीएएसएफ इंट्रेपिड (क्लोरफेनापियर 10% एससी) 100 मिली
बीएएसएफ इंट्रेपिड (क्लोरफेनापियर 10% एससी) 100 मिली
₹459₹506
लिहोसीन(250 Ml)
लिहोसीन(250 Ml)
₹379₹738
बीएएसएफ इंट्रेपिड (क्लोरफेनापियर 10% एससी) 300 मिली
बीएएसएफ इंट्रेपिड (क्लोरफेनापियर 10% एससी) 300 मिली
₹1199₹1320
प्रीएक्सॉर (फ्लुक्सापायरोक्साड 167 g/L + पायराक्लोस्ट्रॉबिन 333 g/L एससी)
प्रीएक्सॉर (फ्लुक्सापायरोक्साड 167 g/L + पायराक्लोस्ट्रॉबिन 333 g/L एससी)
₹899₹1024
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 200 ग्रॅम
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 200 ग्रॅम
₹3899₹3986
BASF प्रीएक्सॉर (फ्लुक्सापायरोक्साड 167 g/L + पायराक्लोस्ट्रॉबिन 333 g/L एससी) 360 मि.ली.
BASF प्रीएक्सॉर (फ्लुक्सापायरोक्साड 167 g/L + पायराक्लोस्ट्रॉबिन 333 g/L एससी) 360 मि.ली.
₹2499₹2970
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (मेटीराम 44% + डायमेथोमॉर्फ 9% डब्लू जी) 500 ग्रॅम
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (मेटीराम 44% + डायमेथोमॉर्फ 9% डब्लू जी) 500 ग्रॅम
₹799₹915
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 30 मिली + फ्री फ्लक्स 500 ग्रॅम
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 30 मिली + फ्री फ्लक्स 500 ग्रॅम
₹1625₹2448
झेलोरा (थिओफेनेट मिथाइल 45 % + पायराक्लोस्ट्रोबिन 5 % एफएस) 400 मि.ली
झेलोरा (थिओफेनेट मिथाइल 45 % + पायराक्लोस्ट्रोबिन 5 % एफएस) 400 मि.ली
₹1499₹1800
BASF सिस्टिवा (फ्लक्सापायरोक्सॅड 333 g/l FS) 40 मि.ली.
BASF सिस्टिवा (फ्लक्सापायरोक्सॅड 333 g/l FS) 40 मि.ली.
₹429₹484
BASF सिस्टिवा (फ्लक्सापायरोक्सॅड 333 g/l FS) 100 मि.ली.
BASF सिस्टिवा (फ्लक्सापायरोक्सॅड 333 g/l FS) 100 मि.ली.
₹1049₹1170
बीएएसएफ कब्रिओटोप (3 किग्रॅ)
बीएएसएफ कब्रिओटोप (3 किग्रॅ)
₹6299₹6708
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 40 ग्रॅम
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 40 ग्रॅम
₹839₹852
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (डायमेथोमॉर्फ 50% डब्ल्यूपी) 200 ग्रॅम
बीएएसएफ- अॅक्रोबॅट (डायमेथोमॉर्फ 50% डब्ल्यूपी) 200 ग्रॅम
₹1309₹1432
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
₹699₹847
परस्युट(इमाझीथाय्पर10% एसएल + आऊटराइट (250 मिली)
परस्युट(इमाझीथाय्पर10% एसएल + आऊटराइट (250 मिली)
₹459₹435
लिहोसीन(500 Ml)
लिहोसीन(500 Ml)
₹689₹690
परस्युट (1000 मिली)
परस्युट (1000 मिली)
₹1599₹1940
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 15 मिली + फ्री फ्लक्स 250 ग्रॅम
टिंजर (टॉपरामेझॉन 336 G/l w/w SC) 15 मिली + फ्री फ्लक्स 250 ग्रॅम
₹999₹1072
BASF मेविरॉन (फ्लक्सापायरोक्सॅड 250 G/L + Pyraclostrobin 250 G/L SC) 40 मि.ली.
BASF मेविरॉन (फ्लक्सापायरोक्सॅड 250 G/L + Pyraclostrobin 250 G/L SC) 40 मि.ली.
₹549₹694
BASF मेविरॉन (फ्लक्सापायरोक्सॅड 250 G/L + Pyraclostrobin 250 G/L SC) 80 मि.ली.
BASF मेविरॉन (फ्लक्सापायरोक्सॅड 250 G/L + Pyraclostrobin 250 G/L SC) 80 मि.ली.
₹1049₹1352
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
₹1439₹1716
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
₹1999₹2340
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (300 ग्रॅम)
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (300 ग्रॅम)
₹749₹750
लिहोसीन (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50% SL)1 लिटर
लिहोसीन (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50% SL)1 लिटर
₹1229₹1312
स्टॉम्प पेंडीमीथालीन 30% इसी (1000 मिली)
स्टॉम्प पेंडीमीथालीन 30% इसी (1000 मिली)
₹669₹713