ब्रॅण्ड: पॉवरग्रो
प्लांटिगेन-डीएस
प्लांटिगेन-डीएस
₹199₹450
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹399₹520
पेनिम 32 ( पेंडीमेथालिन 30% + इमाझेथापीर 2% EC) - 1 लीटर
पेनिम 32 ( पेंडीमेथालिन 30% + इमाझेथापीर 2% EC) - 1 लीटर
₹749₹925
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 18 किलो
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 18 किलो
₹4599₹5400
पॉवर ग्रो बीटी स्पेशल 500 ग्रॅम
पॉवर ग्रो बीटी स्पेशल 500 ग्रॅम
₹576₹700
3X हेलिऑक्स 1 लिटर कोम्बो
3X हेलिऑक्स 1 लिटर कोम्बो
₹2199₹3300
1.5X हेलिऑक्स कोम्बो
1.5X हेलिऑक्स कोम्बो
₹1199₹1750
2.5X हेलिऑक्स कोम्बो
2.5X हेलिऑक्स कोम्बो
₹1899₹2850
2X अ‍ॅडॉनिक्स (पायरीप्रोक्झीफेन 5% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई) (2 X 250 मिली)
2X अ‍ॅडॉनिक्स (पायरीप्रोक्झीफेन 5% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई) (2 X 250 मिली)
₹1199₹2000
4X अ‍ॅडॉनिक्स (पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई) (1 लिटर)
4X अ‍ॅडॉनिक्स (पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई) (1 लिटर)
₹2349₹4000
3 X क्रुझर किट
3 X क्रुझर किट
₹799₹1440
5 X क्रुझर किट ( 5 X 250 g )
5 X क्रुझर किट ( 5 X 250 g )
₹1349₹2400
3 X किल- एक्स किट
3 X किल- एक्स किट
₹1329₹2100
5 X किल- एक्स किट
5 X किल- एक्स किट
₹2399₹3500
3 X मेन्टो किट
3 X मेन्टो किट
₹1099₹1560
5 X मेन्टो किट(5 X 75 g )
5 X मेन्टो किट(5 X 75 g )
₹1899₹2600
3 X पनाका M-45 किट ( 3 X 1 kg )
3 X पनाका M-45 किट ( 3 X 1 kg )
₹1189₹1350
5 X पनाका M-45 किट ( 5 X 1 kg )
5 X पनाका M-45 किट ( 5 X 1 kg )
₹1999₹2250
3 X पावर जेल किट
3 X पावर जेल किट
₹1149₹1950
5 X पावर जेल किट
5 X पावर जेल किट
₹1899₹3250
3 X पावर ग्रो भूमिका किट ( 3 X 4 kg )
3 X पावर ग्रो भूमिका किट ( 3 X 4 kg )
₹1399₹2550
5 X पावर ग्रो भूमिका किट ( 5 X 4 kg )
5 X पावर ग्रो भूमिका किट ( 5 X 4 kg )
₹2299₹4250
3 X रूट पॉवर किट ( 3 X 200 g )
3 X रूट पॉवर किट ( 3 X 200 g )
₹699₹1350
5 X रूट पॉवर किट ( 5 X 200 g )
5 X रूट पॉवर किट ( 5 X 200 g )
₹799₹2250
3 X स्टेलर किट
3 X स्टेलर किट
₹1899₹2655
5 X स्टेलर किट ( 5 X 1 litre )
5 X स्टेलर किट ( 5 X 1 litre )
₹2999₹4425
1.5 X स्टेलर किट ( 3 X 500 ml )
1.5 X स्टेलर किट ( 3 X 500 ml )
₹899₹1410
2.5 X स्टेलर किट ( 2 X 1 lit + 1 X 500 ml )
2.5 X स्टेलर किट ( 2 X 1 lit + 1 X 500 ml )
₹1599₹2240
3 X शुगरकेन स्पेशल किट
3 X शुगरकेन स्पेशल किट
₹1399₹2550
5 X शुगरकेन स्पेशल किट
5 X शुगरकेन स्पेशल किट
₹2399₹4250