क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: पॉवरग्रो
2.5 X स्टेलर किट
₹1099₹2240
3 X स्टेलर किट
₹1299₹2655
3 X सल्फर 90जी किट
₹349₹600
3 X मँडोझ किट
₹859₹1155
2.5 X मँडोझ किट
₹699₹985
3 X शटर किट
₹1199₹2370
2.5 X शटर किट
₹999₹1975
5 X शटर किट
₹1799₹3950
5 X मँडोझ किट
₹1399₹1925
5 X मॅड्रिड किट
₹749₹1200
3 X पनाका M-45 किट
₹729₹1050
5 X अमॅझ - एक्स किट
₹1429₹3000
3 X मॅड्रिड किट
₹429₹720
5 X पावर जेल किट
₹1049₹3250
5 X पनाका M-45 किट
₹1149₹1750
3 X पावर जेल किट
₹699₹1950
2.5 X सल्फर 90जी किट
₹300₹500
3 X पावर ग्रो भूमिका किट
₹1199₹2550
5 X पावर ग्रो भूमिका किट
₹1899₹4250
3 X मेन्टो किट
₹899₹1560
5 X किल- एक्स किट
₹2399₹3500
3 X मेन्टो किट
₹899₹1560
5 X मेन्टो किट
₹1399₹2600
3 X किल- एक्स किट
₹1449₹2100
5 X क्रुझर किट
₹1399₹2400
3 X किल- एक्स किट
₹1449₹2100
5 X किल- एक्स किट
₹2399₹3500
3 X अमॅझ - एक्स किट
₹889₹1800
5 X मेन्टो किट
₹1399₹2600
1.5 X स्टेलर किट
₹649₹1410
5 X स्टेलर किट
₹1999₹4425
रोझताम (अ‍ॅझोक्सिस्ट्र्रोबिन 11% + टेब्यूकोनाझोल 18.3% एससी) (250 मिली)
₹850₹990
3 X क्रुझर किट
₹849₹1440
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लिटर
₹710₹1100
पनाका M-45 (मँकोझेब 75% WP) 1 किग्रॅ
₹255₹450
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्रॅम
₹775₹900
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) (250 मिली)
₹90₹200
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3000₹6000
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹500₹625
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
₹135₹175
टीबुल (टेब्यूकोनॅझोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹350₹550
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹260₹325
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 100 ग्रॅम
₹200₹250
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹325₹600
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹300₹600
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
₹450₹620
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
₹790₹850
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 500 ग्रॅम
₹75₹125
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹325₹520
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹210₹325
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
वारीस (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹250₹325
मॅड्रिड (असेटामाप्रिड २०% एसपी) १०० ग्रॅम
₹160₹240
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹440₹810
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹329₹480
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 1 किग्रॅ
₹125₹200
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹325₹520
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) 100 ग्रॅम
₹970₹1400
पावर ग्रो भूमिका (2 किलो)
₹275₹425
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
पावर ग्रो भूमिका (10 किलो)
₹999₹2000
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) ५० ग्रॅम
₹275₹395
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹290₹385
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹320₹600
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (250 मिली)
₹225₹235
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
₹480₹885
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹250₹470
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹349₹450
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) २५० ग्रॅम
₹145₹215