क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: पीआय इंडस्ट्रीज
पिमिक्स (मेट्सल्फ्यूरॉन मेथिल 10% + क्लोरीमुरॉन इथिईल 10% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
₹150₹207
व्होल्टेज 22.9 एससी (100 मिली)
₹500₹618
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
₹416₹450
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹235₹325
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) १ लिटर
₹770₹870
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 100 मिली
₹625₹835
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 500 मिली
₹520₹560
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 100 मिली
₹350₹380
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 250 मिली
₹240₹270
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
₹285₹295
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹760₹1115
बायोविटा ( दाणेदार ) (4 किग्रॅ)
₹460₹600
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1000 मिली
₹850₹936
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹460₹492
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹421₹584