AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ब्रॅण्ड: पीआय इंडस्ट्रीज
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 10 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 10 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 1 लिटर
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 1 लिटर
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 500 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 500 मिली
पीआय विस्मा (पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% + बॉस्कॅलिड 25.2% डब्ल्यूजी) 120 ग्रॅम
पीआय विस्मा (पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% + बॉस्कॅलिड 25.2% डब्ल्यूजी) 120 ग्रॅम
(NE) पीआय विस्मा (पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% + बॉस्कॅलिड 25.2% डब्ल्यूजी) 240 ग्रॅम
(NE) पीआय विस्मा (पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% + बॉस्कॅलिड 25.2% डब्ल्यूजी) 240 ग्रॅम
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 100 मिली
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 100 मिली
पिमिक्स (मेट्सल्फ्यूरॉन मेथिल 10% + क्लोरीमुरॉन इथिईल 10% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
पिमिक्स (मेट्सल्फ्यूरॉन मेथिल 10% + क्लोरीमुरॉन इथिईल 10% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
पीआय कोल्फोस (इथिऑन 40% + सायपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
पीआय कोल्फोस (इथिऑन 40% + सायपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
पीआय फॉस्माइट (इथिऑन 50% EC) 1 लिटर
पीआय फॉस्माइट (इथिऑन 50% EC) 1 लिटर
पीआय फॉस्माइट (इथिऑन 50% EC) 500 मि.ली
पीआय फॉस्माइट (इथिऑन 50% EC) 500 मि.ली
पीआय कोल्फोस (इथिऑन 40% + सायपरमेथ्रिन 5% ईसी) 100 मि.ली.
पीआय कोल्फोस (इथिऑन 40% + सायपरमेथ्रिन 5% ईसी) 100 मि.ली.
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 500 ग्रॅम
पीआय ओशीन (डायनोटेफुरन 20% एसजी) 500 ग्रॅम
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 25 मि.ली
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 25 मि.ली
पीआय स्नेलकिल (1 किग्रॅ)
पीआय स्नेलकिल (1 किग्रॅ)
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
बायोविटा ( दाणेदार ) (4 किग्रॅ)
बायोविटा ( दाणेदार ) (4 किग्रॅ)
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 250 मिली
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 250 मिली
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 250 मिली
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 250 मिली
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 500 मिली
कीफन (टोल्फेनपीरॅड 15% EC) 500 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 100 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 100 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 50 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 50 मिली
पीआय कोल्फोस (इथिऑन 40% + सायपरमेथ्रिन 5% ईसी) 500 मि.ली.
पीआय कोल्फोस (इथिऑन 40% + सायपरमेथ्रिन 5% ईसी) 500 मि.ली.
पीआय फॉस्माइट (इथिऑन 50% EC) 100 मि.ली
पीआय फॉस्माइट (इथिऑन 50% EC) 100 मि.ली
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 500 मिली
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 500 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 200 मिली
नॉमिनी गोल्ड (बायसपायरीबॅक सोडीयम १० % एससी) 200 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 50 मि.ली
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 50 मि.ली
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 100 मि.ली
पीआय ब्रोफ्रेया (ब्रोफ्लानिलाइड 20% एससी) 100 मि.ली