ब्रॅण्ड: नुन्हेम्स
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
₹18000₹24250
नुन्हेम्स-लायलपुर 257 खरबूज (१००० बियाणे)
₹900₹1030
नन्हेम्स- मधुबाला कलिंगड (30 ग्रॅम) बियाणे
₹700₹925
नन्हेम्स - आस्था कलिंगड (1000 बियाणे) बियाणे
₹950₹1255
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1850₹2425
नन्हेम्स (युएस अॅग्री) युएस 1143 टोमॅटो (3000 बियाणे) बियाणे
₹870₹1215
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - ७००० बियाणे
₹1650₹2540
नन्हेम्स शिवांश भेंडी - 7000 बियाणे
₹2700₹3500
नुन्हेम्स - माधुरी टरबूज (1000 बियाणे)
₹720₹1000
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
₹1550₹2370
नुन्हेम्स (यूएस अ‍ॅग्री) -मिरची-यूएस 720 (1500 बियाणे)
₹420₹540
नन्हेम्स युएस ४४० टोमॅटो (३००० बियाणे)
₹400₹505
ननहेम्स मिरची - युएस 730 (1500 बिया) बियाणे
₹420₹610
नुनहेम्स कारले -( यूएस 1315 ((500 बियाणे)
₹186₹1595
नन्हेम्स शिवांश भेंडी - 3500 बियाणे
₹1400₹1760
खरबूज बायर मधुराजा (1000 बियाणे) बियाणे
₹600₹735
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
₹800₹1320
नुन्हेम्स विराट मिरची 1500 बियाणे
₹350₹430
नन्हेम्स संपूर्णा टोमॅटो (३००० बियाणे)
₹520₹730
नुनहेम्स - क्रांती मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹400₹510
नुन्हेम्स बेल्ले हाय (काकडी ) 250 बियाणे
₹130₹160
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - 3500बियाणे
₹850₹1380
नन्हेम्स - अमांश्री कारले (500 बियाणे) बियाणे
₹1150₹1535
नन्हेम्स लक्ष्मी टोमॅटो (3000 बियाणे)
₹410₹535
नन्हेम्स युएस 6214 कारले 250 बियाणे
₹500₹625
नुनहेम्स मिरची -( युएस अ‍ॅग्री मिरची यूएस 1003 (10 ग्रॅम बियाणे)
₹370₹370