क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: नुन्हेम्स
नन्हेम्स शिवांश भेंडी - (7000 बियाणे)
₹1850₹2460
नुन्हेम्स - माधुरी टरबूज (1000 बियाणे)
₹720₹1000
नन्हेम्स शिवांश भेंडी - 7000 बियाणे
₹2600₹3500
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - ७००० बियाणे
₹1650₹2540
नन्हेम्स - सरताज भेंडी (7000 बियाणे)
₹1175₹1630
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
₹18000₹24250
ननहेम्स (युएस अॅग्री)- युएस 702 मिरची (1500 बियाणे)बियाणे
₹350₹435
नन्हेम्स- मधुबाला कलिंगड (30 ग्रॅम) बियाणे
₹700₹925
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1850₹2425
नन्हेम्स लक्ष्मी टोमॅटो (3000 बियाणे)
₹410₹535
नुन्हेम्स-लायलपुर 257 खरबूज (१००० बियाणे)
₹900₹1030
नन्हेम्स शिवांश भेंडी - 3500 बियाणे
₹1400₹1760
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
₹800₹1320
ननहेम्स मिरची - युएस 730 (1500 बिया) बियाणे
₹420₹510
नुन्हेम्स-डॉन काकडी (2500 बियाणे)
₹160₹220
नन्हेम्स - आस्था कलिंगड (1000 बियाणे) बियाणे
₹950₹1255
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - 3500बियाणे
₹850₹1380
नन्हेम्स युएस 6214 कारले 250 बियाणे
₹500₹625
नन्हेम्स - अमांश्री कारले (500 बियाणे) बियाणे
₹1150₹1535
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
₹1550₹2370
नुनहेम्स - क्रांती मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹400₹510