ब्रॅण्ड: नुन्हेम्स
नुन्हेम्स ओजस मिरची (1500 बियाणे )
₹340₹400
नन्हेम्स (युएस अॅग्री) युएस 1143 टोमॅटो (3000 बियाणे) बियाणे
₹850₹1215
नुन्हेम्स आरमोर मिरची बियाणे (1500 बियाणे) बियाणे
₹620₹700
नुन्हेम्स 6001 दोडका 250 बियाणे
₹340₹540
नन्हेम्स युएस ४४० टोमॅटो (३००० बियाणे)
₹375₹505
नन्हेम्स - सरताज भेंडी (7000 बियाणे)
₹650₹1520
नुन्हेम्स - माधुरी टरबूज (1000 बियाणे)
₹700₹970
नुन्हेम्स बेल्ले हाय (काकडी ) 250 बियाणे
₹130₹160
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
₹17500₹24250
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - 3500बियाणे
₹840₹1245
नुन्हेम्स-डॉन काकडी (2500 बियाणे)
₹160₹210
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
₹1550₹2205
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
₹800₹1100
नन्हेम्स युएस 6214 कारले 250 बियाणे
₹475₹625
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - ७००० बियाणे
₹1800₹2490
नन्हेम्स शिवांश भेंडी - (7000 बियाणे)
₹1800₹2495
ननहेम्स मिरची - युएस 730 (1500 बिया) बियाणे
₹420₹610
ननहेम्स (युएस अॅग्री)- युएस 702 मिरची (1500 बियाणे)बियाणे
₹350₹485
नन्हेम्स - आस्था कलिंगड (1000 बियाणे) बियाणे
₹925₹1320
नन्हेम्स - अमांश्री कारले (500 बियाणे) बियाणे
₹1150₹1535
नन्हेम्स- मधुबाला कलिंगड (30 ग्रॅम) बियाणे
₹680₹935
नुन्हेम्स-लायलपुर 257 खरबूज (१००० बियाणे)
₹925₹1225
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1800₹2425
नन्हेम्स शिवांश भेंडी - 7000 बियाणे
₹2675₹3690
नन्हेम्स संपूर्णा टोमॅटो (३००० बियाणे)
₹520₹730