AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ब्रॅण्ड: धानुका
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
धानुका - पेजर 1 किग्रॅ
धानुका - पेजर 1 किग्रॅ
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 500 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 500 मिली
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
टारगा सुपर (100 ml)
टारगा सुपर (100 ml)
टारगा सुपर ( 250 मिली)
टारगा सुपर ( 250 मिली)
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)1000 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)1000 मिली
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)500 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)500 मिली
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली