क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: धानुका
टारगा सुपर (500 ml)
₹810₹955
टारगा सुपर (250 ml)
₹440₹525
टारगा सुपर (250 ml)
₹440₹525
टारगा सुपर (250 ml)
₹440₹525
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
₹600₹836
धनटीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 120 ग्रॅम
₹210₹300
धानुका सिक्सर 75% WP (250 ग्राम)
₹160₹196
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹330₹381
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1099₹1601
धानुका नाबूद (कार्फेन्ट्राझोन-एथिल 40% डीएफ) -20 ग्रॅम
₹235₹285
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
₹1090₹1405
टारगा सुपर ( 500 मिली)
₹810₹955
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹2000₹2710
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
धानुका सिक्सर 75% WP (500 ग्राम)
₹320₹350
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹609₹885
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹815₹1211
कोनिका 50% WP 250 ग्रॅम
₹580₹756
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 100 ग्रॅम
₹220₹246
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹769₹1211
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 250 ग्रॅम
₹530₹576
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
₹190₹241
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1099₹1601
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
₹550₹625
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹325₹551
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1000 मिली
₹960₹1221
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
₹300₹331
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
₹1000₹1178
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹350₹551
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
₹720₹826
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 250 ग्रॅम
₹520₹526
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹405
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹789₹1211
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹159₹216
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹329₹551
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹405
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹329₹551
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
₹155₹186
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1499₹1972
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹338
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹609₹885
धानुका ओमाईट (प्रॉपरगाईट ५७% ईसी) ५०० मिली
₹715₹791
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹425
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹529₹626
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
₹525₹600
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹850₹1097
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹430
धानुका सेम्प्रा (हॅलोसल्फोरॉन मिथिल 75% डब्लूजी ) 36 ग्रॅम
₹1480₹1499
धानुका फॅक्स (फिप्रोनील 0.3%GR) 1 (किग्रॅ)
₹85₹115
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹450₹579
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹338
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
₹385₹410
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 100 ग्रॅम
₹220₹246
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹2000₹2710
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹280₹325
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹363
धानुका फॅक्स (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹390₹530
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹159₹216
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹529₹626
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹335₹591
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹785₹1211
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धानुका - विटाव्यक्क्ष पॉवर - 10 ग्रॅम
₹35₹37
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹465