AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ब्रॅण्ड: धानुका
-14%
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
₹139₹161
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 500 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 500 मिली
₹399₹377
-24%
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 1000 मिली
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 1000 मिली
₹654₹855
-17%
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 500 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 500 ग्रॅम
₹1049₹1271
-21%
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹469₹597
-16%
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
₹549₹655
-16%
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹499₹595
-28%
धानुका धनुटॉप सुपर (पेंडिमेथालिन 38.7% CS) 700 मि.ली.
धानुका धनुटॉप सुपर (पेंडिमेथालिन 38.7% CS) 700 मि.ली.
₹509₹705
-14%
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
₹155₹181
-13%
ओमाईट (1 लीटर)
ओमाईट (1 लीटर)
₹1399₹1611
-20%
धानुका ओझोन (पॅराक्वाट डायक्लोराईड 24% एसएल) 1 लीटर
धानुका ओझोन (पॅराक्वाट डायक्लोराईड 24% एसएल) 1 लीटर
₹459₹571
-14%
धानुका सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 100 मि.ली
धानुका सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 100 मि.ली
₹99₹115
-6%
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
₹399₹425
-6%
धानुका सिक्सर 75% WP (500 ग्राम)
धानुका सिक्सर 75% WP (500 ग्राम)
₹349₹372
-25%
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)1000 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)1000 मिली
₹369₹492
-17%
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
₹899₹1086
-31%
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹379₹551
-13%
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
₹1099₹1268
-3%
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
₹239₹246
-12%
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
₹169₹193
-22%
धानुका साकुरा (क्विझालोफॉप इथाइल 10 ईसी) 100 मिली
धानुका साकुरा (क्विझालोफॉप इथाइल 10 ईसी) 100 मिली
₹269₹345
-14%
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹509₹591
-5%
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 250 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 250 ग्रॅम
₹549₹576
-32%
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
धानुका - पेजर (250 ग्रॅम)
₹599₹876
-34%
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1099₹1655
-11%
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
₹209₹236
-24%
कुरिन (क्लोरीमुरॉन इथाइल 25% डब्ल्यूपी) 15 ग्रॅम
कुरिन (क्लोरीमुरॉन इथाइल 25% डब्ल्यूपी) 15 ग्रॅम
₹149₹196
-11%
मोर्टार (कार्टप हायड्रोक्लोराईड 75% एसजी) 250 ग्रॅम
मोर्टार (कार्टप हायड्रोक्लोराईड 75% एसजी) 250 ग्रॅम
₹859₹966
-56%
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 1 लिटर
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 1 लिटर
₹1799₹4100
-14%
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
₹1799₹2095