AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ब्रॅण्ड: धानुका
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
धानुका - ओमाईट - 100 मिली
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 1 लिटर
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 1 लिटर
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)1000 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)1000 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)500 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)500 मिली
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
धानुका - पेजर 1 किग्रॅ
धानुका - पेजर 1 किग्रॅ
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 500 ग्रॅम
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 500 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 500 मिली
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
टारगा सुपर (100 ml)
टारगा सुपर (100 ml)
कुरिन (क्लोरीमुरॉन इथाइल 25% डब्ल्यूपी) 15 ग्रॅम
कुरिन (क्लोरीमुरॉन इथाइल 25% डब्ल्यूपी) 15 ग्रॅम
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 1 लीटर
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 500 ग्रॅम
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 500 ग्रॅम
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
धानुका क्रेझ (प्रेटीलाक्लोर 50% ईसी) 500 मिली
कोनिका 50% WP 250 ग्रॅम
कोनिका 50% WP 250 ग्रॅम
धानुका नाबूद (कार्फेन्ट्राझोन-एथिल 40% डीएफ) -20 ग्रॅम
धानुका नाबूद (कार्फेन्ट्राझोन-एथिल 40% डीएफ) -20 ग्रॅम
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली