ब्रॅण्ड: धानुका
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 500 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 500 मिली
₹399₹377
टारगा सुपर क्वीझोलफोप-इथिल 5% इसी ( 1 लिटर )
टारगा सुपर क्वीझोलफोप-इथिल 5% इसी ( 1 लिटर )
₹1699₹1865
धानुका साकुरा (क्विझालोफॉप इथाइल 10 ईसी) 100 मिली
धानुका साकुरा (क्विझालोफॉप इथाइल 10 ईसी) 100 मिली
₹269₹345
धानुका मार्कर (बायफेन्थ्रीन 10% EC) 100 मि.ली
धानुका मार्कर (बायफेन्थ्रीन 10% EC) 100 मि.ली
₹149₹161
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 1 लिटर
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 1 लिटर
₹2899₹3650
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
धानुका धानुटोप (पेंडिमेथालिन 30% इसी) 1000 मिली
₹489₹721
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)1000 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)1000 मिली
₹369₹492
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)500 मिली
धानुका वीडमार 38% ईसी(2,4-डी इथाइल एस्टर 38% ईसी)500 मिली
₹199₹271
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
धानुझिन (अ‍ॅट्राझिन 50% डब्ल्यू.पी) 500 ग्रॅम
₹209₹341
धनटीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 120 ग्रॅम
धनटीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 120 ग्रॅम
₹210₹300
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹379₹551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹819₹1211
धानुका मार्कर (बायफेन्थ्रीन 10% EC) 250 मि.ली
धानुका मार्कर (बायफेन्थ्रीन 10% EC) 250 मि.ली
₹269₹366
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (250 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (250 मिली)
₹489₹560
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (500 मिली)
₹899₹1086
धानुका धनझाइम (पीजीआर) 8 किलो
धानुका धनझाइम (पीजीआर) 8 किलो
₹449₹456
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
डोझो मॅक्स 10% एमईसी (पायरीथिओबॅक सोडियम 6% + क्विझॅलोफॉप इथिल 4% एमईसी) 500 मि.ली.
₹1599₹1900
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
₹549₹655
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 500 मिली
₹275₹311
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
वीडमार सुपर (2,4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 250 मिली
₹155₹181
मोर्टार (कार्टप हायड्रोक्लोराईड 75% एसजी) 250 ग्रॅम
मोर्टार (कार्टप हायड्रोक्लोराईड 75% एसजी) 250 ग्रॅम
₹859₹966
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) - 100 मिली
₹139₹161
धानुका सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 250 मि.ली
धानुका सुपरकिलर (सायपरमेथ्रीन 25% ईसी) 250 मि.ली
₹199₹241
धानुका ओझोन (पॅराक्वाट डायक्लोराईड 24% एसएल) 1 लीटर
धानुका ओझोन (पॅराक्वाट डायक्लोराईड 24% एसएल) 1 लीटर
₹459₹571
धानुका कल्दान (कार्टप हायड्रोक्लोराईड 50% एसपी) 100 ग्रॅम
धानुका कल्दान (कार्टप हायड्रोक्लोराईड 50% एसपी) 100 ग्रॅम
₹199₹246
ओमाईट (1 लीटर)
ओमाईट (1 लीटर)
₹1399₹1611
धानुका सिक्सर 75% WP (500 ग्राम)
धानुका सिक्सर 75% WP (500 ग्राम)
₹349₹372
धानुका लार्गो (स्पिनेटोराम 11.7% एससी) 20 मिली
धानुका लार्गो (स्पिनेटोराम 11.7% एससी) 20 मिली
₹289₹320
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 10 ग्रॅम
₹29₹37
धानुका कॅल्डन (कार्टॅप हायड्रोक्लोराईड ५०% एस.पी.) २५० ग्रॅम
धानुका कॅल्डन (कार्टॅप हायड्रोक्लोराईड ५०% एस.पी.) २५० ग्रॅम
₹489₹551