ब्रॅण्ड: टायगर लेनो
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (क्रिम ) (26" x 40", 60 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (क्रिम ) (26" x 40", 60 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
₹799₹900
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (क्रिम ) (24" x 40", 50 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (क्रिम ) (24" x 40", 50 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
₹675₹650
जाळीचे पोते / बारदान / गोणी (लाल रंग) (24" x 40", 55 किलो क्षमता) (50 पोत्यांचा सेट) - भाजीपाला साठवण व वाहतुकीसाठी
जाळीचे पोते / बारदान / गोणी (लाल रंग) (24" x 40", 55 किलो क्षमता) (50 पोत्यांचा सेट) - भाजीपाला साठवण व वाहतुकीसाठी
₹550₹700
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (क्रिम ) (24" x 40", 55 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (क्रिम ) (24" x 40", 55 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
₹675₹750
जाळीचे पोते / बारदान / गोणी (लाल रंग) (26" x 40", 60 किलो क्षमता) (50 पोत्यांचा सेट) - भाजीपाला साठवण व वाहतुकीसाठी
जाळीचे पोते / बारदान / गोणी (लाल रंग) (26" x 40", 60 किलो क्षमता) (50 पोत्यांचा सेट) - भाजीपाला साठवण व वाहतुकीसाठी
₹600₹800
टायगर जाळीचे पोते / बारदान / गोणी (लाल रंग) (22" x 40", 50 किलो क्षमता) (50 पोत्यांचा सेट) - भाजीपाला साठवण व वाहतुकीसाठी
टायगर जाळीचे पोते / बारदान / गोणी (लाल रंग) (22" x 40", 50 किलो क्षमता) (50 पोत्यांचा सेट) - भाजीपाला साठवण व वाहतुकीसाठी
₹499₹550
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (लाल ) (22" x 40", 50 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (लाल ) (22" x 40", 50 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
₹549₹800
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (लाल ) (24" x 40", 55 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
भाजीपाला साठवणुकीसाठी प्रीमियम लेनो बॅग (लाल ) (24" x 40", 55 किग्रॅ क्षमता) - 50 चा संच
₹620₹800