क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: टाटा रेलीस
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹650₹660
ईशान (500 ग्रॅम)
₹550₹550
टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1825₹2100
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लिटर
₹560₹651
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किलो
₹875₹1010
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹425
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
₹425₹560
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹660₹867
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹300₹338
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹398
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹315
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹350₹438
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
सोल्यूबोर (250 ग्रॅम)
₹135₹135
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹450₹515
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹325₹387
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹390₹425
टाटा बहार (500 मिली)
₹359₹610
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
सोल्यूबोर (500 ग्रॅम)
₹195₹240
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹660₹680
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
सोल्यूबोर (250 ग्रॅ)
₹135₹135
माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% एसपी) 100 ग्रॅम
₹195₹235
टाटा बहार (500 मिली)
₹359₹610
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
टाटा बहार (1000 मिली)
₹689₹1025
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹610₹735
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹350₹370
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
₹375₹527