ब्रॅण्ड: टाटा रेलीस
टाटा समिट (स्पायनेटोरम 120 एससी ) 100 ml
टाटा समिट (स्पायनेटोरम 120 एससी ) 100 ml
₹1299₹1476
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1199₹1525
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1799₹2100
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
₹579₹651
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹329₹338
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹579₹660
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹680
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
₹289₹458
टाटा फेन (फेनव्हॅलेरेट 10% ईसी) 500 मि.ली
टाटा फेन (फेनव्हॅलेरेट 10% ईसी) 500 मि.ली
₹369₹421
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
₹89₹100
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹460
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹867
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹359
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
₹259₹280
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹699₹1071
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹398
टाटा मार्क (डिक्लोसुलम 84% डब्ल्यूडीजी) 12.4 ग्रॅम
टाटा मार्क (डिक्लोसुलम 84% डब्ल्यूडीजी) 12.4 ग्रॅम
₹699₹823
सरप्लस - एमएच ग्रेड 400 मिली
सरप्लस - एमएच ग्रेड 400 मिली
₹479₹522
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किग्रॅ
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किग्रॅ
₹1049₹1335
टाटा टाकुमी (500 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (500 ग्रॅम)
₹3499₹4475
कॅप्टाफ 100 ग्रॅम
कॅप्टाफ 100 ग्रॅम
₹79₹316
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹579₹550
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹199₹235
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹399₹560
टॅफगोर (डायमेथोएट) 500 मिली
टॅफगोर (डायमेथोएट) 500 मिली
₹420₹428
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
₹1899₹2515
टाटा टाकुमी (25 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (25 ग्रॅम)
₹229₹240
टाटा बहार - 500 मिली
टाटा बहार - 500 मिली
₹359₹575
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1071
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370