ब्रॅण्ड: टाटा रेलीस
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1000 मिली
₹700₹825
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹315
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹359
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
₹175₹198
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
₹135₹135
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 200 ग्रॅम
₹1100₹1143
टाकुमी (25 ग्रॅम)
₹200₹240
ईशान (500 ग्रॅम)
₹550₹550
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
₹425₹560
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹650₹660
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किलो
₹875₹1010
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
₹1799₹2515
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹300₹338
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹450₹515
टाटा रॅलीगोल्ड (जी ) - 4 किग्र
₹650₹796
टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1825₹2100
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% एसपी) 100 ग्रॅम
₹195₹235
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
₹240₹282
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लिटर
₹560₹651
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
टाटा सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹398
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹325₹407
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹1020
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹867
टाटा बहार - 500 मिली
₹429₹610
टॅफगोर (डायमेथोएट) 100 मिली
₹80₹132
टॅफगोर (डायमेथोएट) 500 मिली
₹360₹428
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹575
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹460
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
₹399₹580
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹610₹735
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
₹135₹135
टाटा सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹425
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाटा सोल्यूबोर - 500 ग्रॅम
₹195₹240
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
टाटा रॅलीगोल्ड (जी ) - 4 किग्र
₹650₹796
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹680
टाटा सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹390₹425
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹610