AgroStar
ब्रॅण्ड: टाटा रेलीस
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹398
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹460
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹359
टाटा पाणिडा पेन्डीमेथलीन ३०%इसी 1 लीटर)
टाटा पाणिडा पेन्डीमेथलीन ३०%इसी 1 लीटर)
₹599₹666
टाटा मार्क (डिक्लोसुलम 84% डब्ल्यूडीजी) 12.4 ग्रॅम
टाटा मार्क (डिक्लोसुलम 84% डब्ल्यूडीजी) 12.4 ग्रॅम
₹699₹823
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
₹579₹651
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
₹130₹135
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1199₹1525
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 100 मिली
₹89₹100
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
₹639₹735
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹199₹235
टॅफगोर (डायमेथोएट) 250 मिली
टॅफगोर (डायमेथोएट) 250 मिली
₹225₹276
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹549₹566
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹579₹660
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹579₹550
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
₹259₹280
टाटा बहार - 500 मिली
टाटा बहार - 500 मिली
₹389₹575
कॅप्टाफ 100 ग्रॅम
कॅप्टाफ 100 ग्रॅम
₹79₹316
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹339₹407
टाटा टाकुमी (500 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (500 ग्रॅम)
₹3499₹4475
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1 लीटर
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1 लीटर
₹819₹910
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹399₹560
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹390₹425
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹425₹425
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1799₹2100
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹249₹315
टाटा फेन (फेनव्हॅलेरेट 10% ईसी) 500 मि.ली
टाटा फेन (फेनव्हॅलेरेट 10% ईसी) 500 मि.ली
₹369₹421
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 250 मिली
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 250 मिली
₹179₹215
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 200 ग्रॅम
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 200 ग्रॅम
₹1099₹1143