ब्रॅण्ड: टाटा रेलीस
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹315
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹650₹660
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹867
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹450₹515
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
₹175₹198
टॅफगोर (डायमेथोएट) 250 मिली
₹150₹276
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किग्रॅ
₹875₹1010
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹550₹550
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹359
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
₹240₹282
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹325₹407
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹398
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹614₹1071
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
₹610₹735
टाटा सोल्यूबोर - 500 ग्रॅम
₹195₹240
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
₹135₹135
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 200 ग्रॅम
₹1100₹1143
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
₹399₹580
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
₹560₹651
टाटा टाकुमी (25 ग्रॅम)
₹200₹240
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
₹1799₹2515
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1825₹2100
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹460
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370
टॅफगोर (डायमेथोएट) 1 लीटर
₹700₹825
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹575
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹300₹338
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
₹135₹135
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹375₹425
टॅफगोर (डायमेथोएट) 100 मिली
₹80₹143
टॅफगोर (डायमेथोएट) 500 मिली
₹360₹428
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹390₹425
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹680
टाटा बहार - 500 मिली
₹429₹610
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹610
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560