AgroStar
ब्रॅण्ड: क्रिस्टल
क्रिस्टल सीसीएच-09 बीजी ll कपाशी बियाणे
क्रिस्टल सीसीएच-09 बीजी ll कपाशी बियाणे
₹810₹810
एफएमसी अल्ग्रिप (मेटसल्फुरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
एफएमसी अल्ग्रिप (मेटसल्फुरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम
₹120₹120
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 10 ग्रॅम
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 10 ग्रॅम
₹89₹112
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 1 लिटर
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 1 लिटर
₹999₹1240
अबॅसिन (अबमेक्टिन 1.9% ईसी) 100 मि.ली.
अबॅसिन (अबमेक्टिन 1.9% ईसी) 100 मि.ली.
₹779₹861
ईपी-50 ( इथेफॉन 39% एसएल) 1ली
ईपी-50 ( इथेफॉन 39% एसएल) 1ली
₹999₹1615
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 250 मिली
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 250 मिली
₹269₹333
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 100 मिली
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 100 मिली
₹109₹143
क्रिस्टल अल्गो (मेटसल्फुरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम + 200 ग्रॅम स्प्रेडर
क्रिस्टल अल्गो (मेटसल्फुरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी) 8 ग्रॅम + 200 ग्रॅम स्प्रेडर
₹79₹150
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 50 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 50 ग्रॅम
₹99₹118
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 500 ग्रॅम
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 500 ग्रॅम
₹2599₹3950
क्रिस्टल गार्ड (इमेजीथेपिर 10% एसएल) 1 लीटर
क्रिस्टल गार्ड (इमेजीथेपिर 10% एसएल) 1 लीटर
₹1289₹1750
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 100 मिली
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 100 मिली
₹189₹206
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 500 मिली
लारा -909 (क्लोरो 50% + सायपर 5% ईसी) 500 मिली
₹509₹630
टॉपर - 77 (ग्लायफॉसेट - 71% एसजी) 100 ग्रॅम
टॉपर - 77 (ग्लायफॉसेट - 71% एसजी) 100 ग्रॅम
₹159₹180
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹699₹800
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
₹869₹950
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 1 लीटर
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 1 लीटर
₹1699₹1850
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
क्रिस्टल टिल्ट (प्रोपीकोनॅझोल 25% ईसी) 250 मिली
₹449₹490
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 500 मिली
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 500 मिली
₹419₹595
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 250 ग्रॅम
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1349₹2050
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹389₹456
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹169₹200
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
₹635₹1155
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹529₹725
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
₹549₹845