क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: कॉर्टेवा
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
इक्वेशन प्रो 200 मिली
₹1015₹1098
इक्वेशन प्रो 100 मिली
₹530₹554
एम एच डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹540₹590
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹240₹273
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹540₹665
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
₹1160₹1200
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹240₹240
एम एच डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1600₹1855
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹1800₹2124
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1049₹1227
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹77₹92
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1800₹1855
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹217₹220
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹999₹1227