ब्रॅण्ड: कॉर्टेवा
इक्वेशन प्रो 100 मिली
₹530₹554
इक्वेशन प्रो 200 मिली
₹1015₹1098
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹540₹665
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
₹900₹1000
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1799₹1855
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
₹1160₹1200
एम एच डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1227
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1799₹1855
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹240₹240
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹2099₹2124
डाऊ स्ट्रोंगार्म (डाईक्लोसुलेम 840 WDG ) 12.4 ग्रॅम
₹520₹706
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
₹209₹216
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 20 मि.ली.
₹289₹320
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1099₹1227
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹217₹220
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹77₹92
एम एच डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹540₹590