ब्रॅण्ड: कॉर्टेवा
डाऊ स्ट्रोंगार्म (डाईक्लोसुलेम 840 WDG ) 12.4 ग्रॅम
₹520₹706
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
इक्वेशन प्रो 200 मिली
₹1015₹1098
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 20 मि.ली.
₹289₹320
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
₹209₹245
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
₹1089₹1200
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
₹540₹665
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
₹239₹306
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
₹240₹250
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
₹1049₹1355
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹92₹92
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1749₹2052
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹220₹220
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹2099₹2124