क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: एफएमसी
एफएमसी मार्शल 250 मिली
₹310₹331
ड्युपॉन्ट कोसाइड 2000 (कॉपर हायड्राक्साईड 53.8 डीएफ) 500 ग्रॅम
₹1000₹1075
एफएमसी टालस्टर 500 मिली
₹600₹650
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 10 मिली
₹200₹217
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹2000₹2710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
ड्युपॉन्ट गॅलीलियो (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 22.5%) 400 मिली
₹1700₹2061
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
₹2250₹2646
ड्यूपॉन्ट फरटेरा (रेनॅक्सीपीयर ०.४% जीआर) ४ किलो
₹900₹967
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹445₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹500₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1950₹2710
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
₹1800₹1999
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹835₹1097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹900₹1097