AgroStar
ब्रॅण्ड: एफएमसी
ड्युपॉन्ट गॅलीलियो सेन्सा (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 6.78% + ट्रायसाइक्झोल 20.33% डब्ल्यू / डब्ल्यू एससी) 400 मि.ली.
ड्युपॉन्ट गॅलीलियो सेन्सा (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 6.78% + ट्रायसाइक्झोल 20.33% डब्ल्यू / डब्ल्यू एससी) 400 मि.ली.
₹850₹950
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 1200 ग्रॅम
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 1200 ग्रॅम
₹1559₹2040
ड्युपॉन्ट गॅलीलियो (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 22.5% SC) 240 मिली
ड्युपॉन्ट गॅलीलियो (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 22.5% SC) 240 मिली
₹1100₹1320
ड्युपॉन्ट गॅलीलियो (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 22.5%) 400 मिली
ड्युपॉन्ट गॅलीलियो (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 22.5%) 400 मिली
₹1700₹2061
ड्युपॉन्ट गॅलिलिओ (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 22.52%) 1 लिटर
ड्युपॉन्ट गॅलिलिओ (पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 22.52%) 1 लिटर
₹4199₹5287
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
₹2000₹2646
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
₹1500₹1999
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 600 ग्रॅम
ड्युपॉन्ट कर्जेट (सायमोक्सॅनिल 8% + मॅन्कोझेब 64%) 600 ग्रॅम
₹755₹1029
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 80 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 80 मिली
₹1079₹1450
ड्यूपॉन्ट फरटेरा (रेनॅक्सीपीयर ०.४% जीआर) ४ किलो
ड्यूपॉन्ट फरटेरा (रेनॅक्सीपीयर ०.४% जीआर) ४ किलो
₹900₹967
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3699₹5543
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 10 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 10 मिली
₹199₹220
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹855₹1097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹819₹1097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹499₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹2059₹2710