क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ब्रॅण्ड: इंडोफील
बून ( मायक्लोब्युटॅनिल 10 % डब्ल्यूपी ) 100 ग्रॅम
₹180₹200
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
₹770₹939
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
बान (ट्रायसायक्लॅझोल 75% डब्ल्यूपी) 120 ग्रॅम
₹285₹303
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 500 मिली
₹1850₹2000
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 1000 मिली
₹3650₹3900
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 500 ग्रॅम
₹580₹660
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹320₹340
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
₹400₹432
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 250 ग्रॅम
₹350₹357
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹750₹870
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹400₹406
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹550₹800
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
₹750₹771
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 100 ग्रॅम
₹150₹150
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
₹400₹432
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹560
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1650₹2130
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1190₹1320
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹290₹440
ऑक्झीगोल्ड(ऑक्झीफ्लुरोफेन 23.5 % इसी) 100 मिली
₹200₹245
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹290₹440
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹750₹873
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
मर्जर - 500 ग्रॅम
₹580₹690
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹618
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹329
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹300
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹595₹700
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹175₹232
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹290₹440
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 25 ग्रॅम
₹40₹45
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
₹175₹232