AgroStar
ब्रॅण्ड: इंडोफील
बान (ट्रायसायक्लॅझोल 75% डब्ल्यूपी) 120 ग्रॅम
बान (ट्रायसायक्लॅझोल 75% डब्ल्यूपी) 120 ग्रॅम
₹285₹303
इंडोफिल कम्पेनियन (कार्बेंडाझिम 12% + मॅन्कोझेब 63% डब्ल्यूपी) 1 किलो
इंडोफिल कम्पेनियन (कार्बेंडाझिम 12% + मॅन्कोझेब 63% डब्ल्यूपी) 1 किलो
₹619₹830
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹539₹800
ऑक्झीगोल्ड(ऑक्झीफ्लुरोफेन 23.5 % इसी) 100 मिली
ऑक्झीगोल्ड(ऑक्झीफ्लुरोफेन 23.5 % इसी) 100 मिली
₹229₹320
इंडोफिल सोसायटी (Propaquizafop 10% EC) 250 मि.ली
इंडोफिल सोसायटी (Propaquizafop 10% EC) 250 मि.ली
₹509₹780
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 100 ग्रॅम
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 100 ग्रॅम
₹159₹195
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1049₹1225
मर्जर - 500 ग्रॅम
मर्जर - 500 ग्रॅम
₹729₹890
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 250 ग्रॅम
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 250 ग्रॅम
₹369₹458
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (300 ग्रॅम)
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (300 ग्रॅम)
₹449₹585
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
₹429₹650
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (600 ग्रॅम)
मॉक्झीमेट (सायमोक्झॅनिल 8% + मँकोझेब 64% डब्ल्यूपी) (600 ग्रॅम)
₹869₹1068
इंडोफिल एजंट कॅप्सूल (लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 4.9% सीएस 1 लिटर
इंडोफिल एजंट कॅप्सूल (लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 4.9% सीएस 1 लिटर
₹689₹1224
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 500 ग्रॅम
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 500 ग्रॅम
₹699₹845
इंडोफिल सोसायटी (प्रोपाक्विझाफॉप 10% ईसी)
इंडोफिल सोसायटी (प्रोपाक्विझाफॉप 10% ईसी)
₹239₹330
सोसायटी (प्रोपाक्विझाफॉप 10 % इसी) 500 मिली
सोसायटी (प्रोपाक्विझाफॉप 10 % इसी) 500 मिली
₹999₹1532
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
₹399₹530
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 1 लीटर
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 1 लीटर
₹3599₹4980
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1199₹1870
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 100 ग्रॅम
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 100 ग्रॅम
₹59₹85
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹329₹390
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
₹1289₹1700
इंडोफिल एजंट कॅप्सूल (लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 4.9% सीएस 500 मि.ली
इंडोफिल एजंट कॅप्सूल (लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 4.9% सीएस 500 मि.ली
₹369₹632
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
₹499₹779
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 250 ग्रॅम
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 250 ग्रॅम
₹129₹142
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹439₹620
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹359₹498
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹679₹870
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹639₹740
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 25 ग्रॅम
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 25 ग्रॅम
₹49₹64