ब्रॅण्ड: अॅग्रोस्टार
ग्लॅडिएटर बॅटरी स्प्रे पंप (१२*८) (लाल)
ग्लॅडिएटर बॅटरी स्प्रे पंप (१२*८) (लाल)
₹3200₹4500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12) (लाल)
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12) (लाल)
₹3750₹5000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1) (लाल)
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1) (लाल)
₹3600₹5500
अॅक्वावेल इन्फ्लाटेबल पाणी साठवण टाकी
अॅक्वावेल इन्फ्लाटेबल पाणी साठवण टाकी
₹7200₹12000
लिहोस्टार (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50 % एसएल) 1 लिटर
लिहोस्टार (क्लोरमेक्वॅट क्लोराईड 50 % एसएल) 1 लिटर
₹999₹1500
न्युट्रीप्रो एमएच ग्रेड 1 (सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे मिश्रण) 4 किग्रॅ
न्युट्रीप्रो एमएच ग्रेड 1 (सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे मिश्रण) 4 किग्रॅ
₹1499₹1900
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹499₹700
बायोसेन्स पीबीडब्लू ल्युर -1 यूनिट
बायोसेन्स पीबीडब्लू ल्युर -1 यूनिट
₹59₹100
गोल्ड सर्व्हिस
गोल्ड सर्व्हिस
पीएसपी - ग्लॅडिएटर मोटर 2 इन 1
पीएसपी - ग्लॅडिएटर मोटर 2 इन 1
₹550₹1000
पीएसपी ग्लॅडिएटर चार्जर 12*12 (GL1012)
पीएसपी ग्लॅडिएटर चार्जर 12*12 (GL1012)
₹500₹750
टारप्लस शीट 28*32 (ताडपत्री)काळा
टारप्लस शीट 28*32 (ताडपत्री)काळा
₹4800₹7500
बायोसेन्स एफएडब्लू ल्यूर - 1 युनिट
बायोसेन्स एफएडब्लू ल्यूर - 1 युनिट
₹59₹100
अॅग्रोस्टार फॉगर (क्लोडिनाफॉप प्रोपार्गिल 15% + मेट्सल्फुरॉन मिथाइल 1% डब्ल्यूपी) 160 ग्रॅम
अॅग्रोस्टार फॉगर (क्लोडिनाफॉप प्रोपार्गिल 15% + मेट्सल्फुरॉन मिथाइल 1% डब्ल्यूपी) 160 ग्रॅम
₹699₹1100
अॅग्रोस्टार अजॅक्स (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 23%एससी) 250 मिली
अॅग्रोस्टार अजॅक्स (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 23%एससी) 250 मिली
₹1339₹1400
अॅग्रोस्टार अजॅक्स (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 23%एससी) 500 मिली
अॅग्रोस्टार अजॅक्स (अॅझोक्सीस्ट्रोबिन 23%एससी) 500 मिली
₹2679₹2670
ब्लूमर ५० मि.ली.
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹356₹450
5X अमेझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट 5% एसजी) ( 5 X 10 ग्रॅम
5X अमेझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट 5% एसजी) ( 5 X 10 ग्रॅम
₹209₹550
GJ New Mango Suraksha KIT 2023
GJ New Mango Suraksha KIT 2023
₹2149₹2695
मातीचा लाडका टी-शर्ट - M - निळा
मातीचा लाडका टी-शर्ट - M - निळा
₹399₹499
मातीचा लाडका टी-शर्ट - XL - निळा
मातीचा लाडका टी-शर्ट - XL - निळा
₹399₹499
मातीचा लाडका टी-शर्ट - L - काळा
मातीचा लाडका टी-शर्ट - L - काळा
₹399₹499
मातीचा लाडका टी-शर्ट - XL - काळा
मातीचा लाडका टी-शर्ट - XL - काळा
₹399₹499
मातीचा लाडका टी-शर्ट - L - लाल
मातीचा लाडका टी-शर्ट - L - लाल
₹399₹499
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - M - निळा
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - M - निळा
₹399₹499
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - L - निळा
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - L - निळा
₹399₹499
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - XL - निळा
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - XL - निळा
₹399₹499
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - M - काळा
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - M - काळा
₹399₹499
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - L - काळा
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - L - काळा
₹399₹499
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - XL - काळा
मातीचे सोने करणारा टी-शर्ट - XL - काळा
₹399₹499