AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ब्रॅण्ड: अॅग्रोस्टार पोषण संरक्षण कोम्बो
UP Bharosa KIT-A 2023
UP Bharosa KIT-A 2023
UP Bharosa KIT-B 2023
UP Bharosa KIT-B 2023
GJ Banana Drenching Kit-2023
GJ Banana Drenching Kit-2023
RJ Onion Weed Management Kit 2023
RJ Onion Weed Management Kit 2023
MH कलिंगड ड्रेंचिंग किट  2023
MH कलिंगड ड्रेंचिंग किट 2023
MH कलिंगड फवारणी किट  2023 (20-30 दिवस)
MH कलिंगड फवारणी किट 2023 (20-30 दिवस)
GJ Onion & Garlic Weed Management KIT 2023
GJ Onion & Garlic Weed Management KIT 2023
ॲग्रोस्टार टेरीन 115 मिली किट
ॲग्रोस्टार टेरीन 115 मिली किट
ॲग्रोस्टार टेरीन 230 मिली किट
ॲग्रोस्टार टेरीन 230 मिली किट
UP-Vegetables Basal KIT-2024
UP-Vegetables Basal KIT-2024
एमएच-उसाची माती ऍप्लिकेशन किट-2024
एमएच-उसाची माती ऍप्लिकेशन किट-2024
एमएच शुगरकेन कॉम्बो किट -2024
एमएच शुगरकेन कॉम्बो किट -2024
UP-Ganna Master KIT-2024
UP-Ganna Master KIT-2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (1 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (1 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (2 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (2 एकर)-2024
एमएच-ग्रोथ बूस्टर किट-2024
एमएच-ग्रोथ बूस्टर किट-2024
एमएच-सर्व पीक सुरक्षा किट-2024
एमएच-सर्व पीक सुरक्षा किट-2024
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + डीबीएम ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + डीबीएम ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर + वोटा-टी ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर + वोटा-टी ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
GJ Melon Drenching KIT 2023
GJ Melon Drenching KIT 2023
Agrostar Hero KIT 2023
Agrostar Hero KIT 2023
GJ Watermelon & Muskmelon Protection Spray KIT 2023
GJ Watermelon & Muskmelon Protection Spray KIT 2023
GJ Vegetable Flowering Kit 2023
GJ Vegetable Flowering Kit 2023
Cucurbits & Melon Crop Flowering Stage KIT 2023
Cucurbits & Melon Crop Flowering Stage KIT 2023
Cucurbits & Melon Crop Suraksha KIT 2023
Cucurbits & Melon Crop Suraksha KIT 2023
आयपीएम भाजीपाला किट
आयपीएम भाजीपाला किट