AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ब्रॅण्ड: अॅग्रोस्टार पोषण संरक्षण कोम्बो
Agrostar saving combo
Agrostar saving combo
GJ Paddy Nursery Soil Application KIT 2023
GJ Paddy Nursery Soil Application KIT 2023
GJ Paddy Transplanting Soil Application KIT 2023
GJ Paddy Transplanting Soil Application KIT 2023
Sugarcane Special & Consta KIT 2023
Sugarcane Special & Consta KIT 2023
Tarp plus 24*17 KIT 2023
Tarp plus 24*17 KIT 2023
Gladatoir 12*8 Combo 2023
Gladatoir 12*8 Combo 2023
आयरिस मल्चिंग + शाइन मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + शाइन मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + ग्रीन हार्वेस्ट मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + ग्रीन हार्वेस्ट मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
Iris Mulching + Seedpro Laasya Chilli Seed (Crop Nutrition Combo) 2023
Iris Mulching + Seedpro Laasya Chilli Seed (Crop Nutrition Combo) 2023
GJ Watermelon & Muskmelon Protection Spray KIT 2023
GJ Watermelon & Muskmelon Protection Spray KIT 2023
Cucurbits & Melon Crop Flowering Stage KIT 2023
Cucurbits & Melon Crop Flowering Stage KIT 2023
Cucurbits & Melon Crop Suraksha KIT 2023
Cucurbits & Melon Crop Suraksha KIT 2023
UP Bharosa KIT-A 2023
UP Bharosa KIT-A 2023
UP Bharosa KIT-B 2023
UP Bharosa KIT-B 2023
GJ Banana Drenching Kit-2023
GJ Banana Drenching Kit-2023
RJ Onion Weed Management Kit 2023
RJ Onion Weed Management Kit 2023
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (1 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (1 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (2 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (2 एकर)-2024
MH कलिंगड ड्रेंचिंग किट  2023
MH कलिंगड ड्रेंचिंग किट 2023
GJ Onion & Garlic Weed Management KIT 2023
GJ Onion & Garlic Weed Management KIT 2023
UP-Vegetables Basal KIT-2024
UP-Vegetables Basal KIT-2024
एमएच-उसाची माती ऍप्लिकेशन किट-2024
एमएच-उसाची माती ऍप्लिकेशन किट-2024
UP-Ganna Master KIT-2024
UP-Ganna Master KIT-2024
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
Biosens (FAW+Insect funnel Trap) 5 units Combo-2024
Biosens (FAW+Insect funnel Trap) 5 units Combo-2024
Biosens (DBM+Water-T Trap) 5 units Combo-2024
Biosens (DBM+Water-T Trap) 5 units Combo-2024
All Crop Bharosa KIT + Bhumika 2024
All Crop Bharosa KIT + Bhumika 2024
Paddy Transplanting Spray KIT 2024
Paddy Transplanting Spray KIT 2024
मका माती ऍप्लिकेशन किट-2024
मका माती ऍप्लिकेशन किट-2024
सोयाबीन माती ऍप्लिकेशन किट-2024
सोयाबीन माती ऍप्लिकेशन किट-2024