AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
सर्व पीक-मृदा तरतूद किट 2023
सर्व पीक-मृदा तरतूद किट 2023
आयरिस मल्चिंग + शाइन मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + शाइन मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + ग्रीन हार्वेस्ट मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
आयरिस मल्चिंग + ग्रीन हार्वेस्ट मिरची बियाणे (पीक पोषण कॉम्बो) 2023
MH कलिंगड ड्रेंचिंग किट  2023
MH कलिंगड ड्रेंचिंग किट 2023
MH कलिंगड फवारणी किट  2023 (20-30 दिवस)
MH कलिंगड फवारणी किट 2023 (20-30 दिवस)
एमएच-उसाची माती ऍप्लिकेशन किट-2024
एमएच-उसाची माती ऍप्लिकेशन किट-2024
एमएच शुगरकेन कॉम्बो किट -2024
एमएच शुगरकेन कॉम्बो किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
एमएच-ऊस पोषण किट -2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (1 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (1 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (2 एकर)-2024
MH-स्ट्रेस रिलीझिंग किट (2 एकर)-2024
एमएच-सर्व पीक सुरक्षा किट-2024
एमएच-सर्व पीक सुरक्षा किट-2024
MH-कॉटन भरोसा किट -2024
MH-कॉटन भरोसा किट -2024
आले आणि हळद माती ऍप्लिकेशन किट-2024
आले आणि हळद माती ऍप्लिकेशन किट-2024
मका माती ऍप्लिकेशन किट-2024
मका माती ऍप्लिकेशन किट-2024
सोयाबीन माती ऍप्लिकेशन किट-2024
सोयाबीन माती ऍप्लिकेशन किट-2024
आले आणि हळद बीज प्रक्रिया किट - 2024
आले आणि हळद बीज प्रक्रिया किट - 2024
बायोसेन्स (टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर + वोटा-टी ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर + वोटा-टी ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + डीबीएम ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + डीबीएम ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (स्टिकी ट्रॅप यलो + टुटा अॅब्सोल्युटा ल्यूर) किट 2022
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
बायोसेन्स (एफएडब्लू ल्युर+कीटक फनेल ट्रॅप) किट 2022
आयपीएम भाजीपाला किट
आयपीएम भाजीपाला किट
बायोसेन्स ब्लू आणि यलो स्टिकी ट्रॅप कॉम्बो 2023
बायोसेन्स ब्लू आणि यलो स्टिकी ट्रॅप कॉम्बो 2023