क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹850
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹440₹810
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लिटर
₹710₹1100
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1975₹2710
एम एच राऊंडअप (1लिटर)
₹360₹407
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500
₹425₹650
टाटा बहार (1000 मिली)
₹689₹1025
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹339₹467
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹595₹750
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹405
परस्युट (1000 मिली)
₹1480₹1541
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250
₹225₹350
फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
₹389₹600
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹349₹500
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹855₹1097
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹2100₹2124
MH-महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
₹129₹200
टाटा बहार (500 मिली)
₹359₹610
राऊंडअप (5लिटर)
₹1749₹1960
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹349₹450
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹445₹579
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
₹299₹400
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3000₹6000
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
₹449₹550
किटोगार्ड (250 मिली)
₹700₹750
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹445₹560