વીડીયોNDTV ઇન્ડિયા
વાહ ! ખેડુતોને મદદ કરવા અભિયાન !
આંધ્રપ્રદેશ (આંધ્રપ્રદેશ) ના કેટલાક સીમાંત વિસ્તારોના ખેડુતોને સજીવ ખેતીની તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે ( દરેક ખેડૂતો ને તાલીમ મળતી જ હોય છે, તાલીમ માટે કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેવીકે અથવા આત્મા કેન્દ્ર માં સંપર્ક કરવો). 20 લીટર ગૌમૂત્ર સાથે લીમડાની સાથે વિવિધ પ્રકારના પાંદડા દિવસ દરમિયાન ઉકાળવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને ગાળી લેવામાં આવે છે. આ હર્બલ નો છંટકાવ પાકને નુકસાન પહોંચાડતા જીવજંતુઓ પર છાંટવામાં આવે છે. આ રીતે, ખેડૂતો તેમના પાકને ઓર્ગેનિકલી બચાવી શકેશે....
સંદર્ભ : NDTV ઇન્ડિયા. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
5
2
અન્ય લેખો