ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળી માં સફેદ ઘૈણ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી નરવાણી દલવાડી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : કાર્બોફ્યુરાન 03.00% સીજી @ 13.32 કિલો ને માટી માં ભેળવીને આપો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
101
2
સંબંધિત લેખ