आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
टोमॅटोमधील फळ पोखरणाऱ्या अळीचे नियंत्रण करण्यासाठी तुम्ही कोणत्या कीटकनाशक वापराल ?
क्लोरँट्रानिलीप्रोल 8.5 SC @ 3 मिली किंवा क्लोरँट्रानिलीप्रोल 8.8% + थायमेथोक्झाम 17.5% SC @ 10 मिली प्रत्येकी 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारा.
289
0
संबंधित लेख