క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ఏకీకృత నిర్వహణ ద్వారా పుచ్చకాయ తోటలో పండు ఆరోగ్యంగా ఎదుగుదల
రైతు పేరు - శ్రీ పుట్టరాజ్ రాష్ట్రం - కర్నాటక సలహా- బిందు సేద్యం ద్వారా 3 కిలోలు 13:0:45ను తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి.
1210
1
సంబంధిత వ్యాసాలు