वेलवर्गीय भाजीपाला लागवडीसाठी वापरा मांडव पद्धत
सल्लागार लेखअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
वेलवर्गीय भाजीपाला लागवडीसाठी वापरा मांडव पद्धत
वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांच्या वेलीला योग्य पद्धतीने आधार व वळण दिल्यास पिकांची वाढ चांगली होते त्याप्रमाणे उत्पादनही दर्जेदार मिळते. वेलांना आधार व वळण देण्याची पद्धत - • बिया टोकणीनंतर १० ते १५ दिवसात रोपे उगवुन येतात. • उगवणी नंतर चांगले जोमदार वाढलेले एक रोप ठेवून बाकी रोपे काढून टाकावीत. • वेलींच्या जवळ एक फूट उंचीच्या काड्या रोवून घ्याव्यात.रोवल्यानंतर काड्यांना सुतुळी वेलीच्या अगदी वरून आडव्या जाणाऱ्या तारांना बांधाव्यात. • सुतळीच्या पिळ्यामधून वेळोवेळी वेली ओढून घ्याव्यात वाऱ्याच्या हेल्काव्याने वेली खाली पडणे टाळता येते. • मुख्य वेलीची वाढ होण्यासाठी बगल फूट काढणे गरजेचे आहे.वेल तारेच्या खाली एक फुटावर आल्यावर बगल फूट काढणे बंद करावे.वेळी त्यांनतर ३ ते ४ फूट मांडवाच्या तारेवर आडव्या पसरून घ्याव्यात.
मंडप उभारण्याचे फायदे – • वेलवर्गीय भाजीपाल्याट वेलीला आधार दिल्यास तिची वाढ चांगली होते.वेळी ६ ते ७ महिने चांगल्या राहतात.जमिनीवर केवळ ३ महिने चांगल्या राहतात. • वेलवर्गीय भाजीपाला पिकाचे पाने व फळे यांचा संपर्क जमिनीशी होत नाही.हवा चांगल्या प्रकारे खेळती राहत असल्याने सडण्याचे,कीड व रोगाचे प्रमाण कमी राहते. • फवारणीसुद्धा व्यवस्थित करता येते वेलवर्गीय भाजीपाला पिकातील व्यवस्थित वाढ होऊन फळांचा रंग व गुणवत्ता चांगली राहते. • फळांची तोडणी व खुरपणी सुलभ रीतीने होते. • पिकांत दोन ओळीमध्ये कमी कालावधीचे १ ते २ महिन्याचे अंतरपिक घेता येते. अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
375
5
इतर लेख