ಕೀಟಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರappliedbionomics.com
ಕಣಜ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು ಸುಮಾರು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (50% ಹೆಣ್ಣು ಕಣಜ).
ಹೆಣ್ಣು ಕಣಜವು 1-2 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60-70 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈಕೊಗ್ರಾಮಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಿಹುಳು ಚಿಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯಲು 10 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಮರಿಹುಳು ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಆತಿಥೇಯ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೌಢ ಕೀಟ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20-27 ºc (68-81 ºF) ಮತ್ತು 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಚಿಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಕಣಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಮುಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಣಜವು ಗಂಡು ಕಣಜ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಢ ಕೀಟ 1 ಮಿಮೀ (1/25 ಇಂಚು) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೌಢ ಕೀಟ ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಿ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಜೀವಿತಾವಧಿ 7-75 ದಿನಗಳು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ .ತುವಿನಲ್ಲಿ 30 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮೂಲ: applybionomics.com ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
36
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು