క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
కాలీఫ్లవర్ నాణ్యత పెంచడానికి
కాలీఫ్లవర్ స్వచ్చమైన తెలుపు మరియు నాణ్యమైన పెరుగుదలను పొందడానికి, మైక్రోన్యూట్రిఎంట్ బోరాన్ ను 1గ్రా/ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
2
0
సంబంధిత వ్యాసాలు