ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ગલકા માં વધુ ફૂલો અને ફળોના વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ - શ્રી. દુર્ગેશ ડોંગરે રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ સલાહ - 13:40:13 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વનો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
22
2