ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಉತ್ತಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 7 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.5 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
21
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್