મરચા પાક માં થ્રિપ્સ નો ઉપદ્રવ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચા પાક માં થ્રિપ્સ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: જીતેન્દ્ર યાદવ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : ફિપ્રોનિલ 05.00% એસસી @ 400 મિલી પ્રતિ 200 લિટર માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
23
11
અન્ય લેખો