ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
“સીરડફીડ ફ્લાય” પરભક્ષી કીટકને ઓળખો અને સાચવો
આ કીટકની ઇયળ રાયડામાં આવતી મોલોનું ભક્ષણ કરે છે. તેને હાનિકારક હોય તેવી દવાઓ ન છાંટો.
102
0
સંબંધિત લેખ