ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીના પાકમાં અંગારિયો
ખેડૂત નામ - શ્રી વિજય કુમાર રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાઈફેનકોનાઝોલ 11.4% એસસી@ 0.1 અથવા 1 મિલી / લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
108
5
સંબંધિત લેખ