ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಸೆಲ್ ಅರಬ್ ರಾಜ್ಯ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆ.ಜಿ. 12:61:00 ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
662
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್