ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા તરબૂચ માટે પોષણનું વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ : શ્રી. ક્રિષ્ના સુર્યવંશી_x000D_ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર_x000D_ સલાહ : એકર દીઠ ટપક પદ્ધતિ દ્વારા 3 કિ.ગ્રા. 19:19:19 આપો.
1210
0
સંબંધિત લેખ