ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
કૃષિ વાર્તાકૃષિ જાગરણ
પીએમ કૃષિ સિંચાઈ યોજના 'મોર ડ્રોપ મોર ક્રોપ' હેઠળ રાજ્ય સરકારોને વાર્ષિક 4000 કરોડ અને અને નાબાર્ડે સૂક્ષ્મ સિંચાઇ માટે રૂ. 5000 કરોડ ની ફાળવણી !
પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના: કૃષિ સહયોગ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના (પીએમકેએસવાય- પીડીએમસી) ના 'મોર ડ્રોપ મોર ક્રોપ' ના ઘટકનો અમલ કરી રહ્યા છે. પીએમકેએસવાય- પીડીએમસી, સૂક્ષ્મ સિંચાઇ તકનીકો દ્વારા ખેતીના સ્તરે પાણીના વપરાશની ક્ષમતામાં વધારો કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ટપક અને સ્પ્રિંકલર સિંચાઈ સિસ્ટમો. ડ્રિપ માઇક્રો સિંચાઈ તકનીક માત્ર પાણી બચાવવા માટે મદદ કરશે નહીં તે ખાતરનો ઉપયોગ, મજૂર ખર્ચ અને અન્ય ઇનપુટ ખર્ચ ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે._x000D_ _x000D_ પીએમ કૃષિ સિંચાઇ યોજના (પીએમકેએસવાય) હેઠળ 4000 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા_x000D_ વર્તમાન વર્ષ માટે, વાર્ષિક ફાળવણી, પીએમ કૃષિ સિંચાઇ યોજના હેઠળ રાજ્ય સરકારોને 4000 કરોડની ફાળવણી થઈ ચૂકી છે. રાજ્ય સરકારોએ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આવરી લેવાના લાભાર્થીઓની ઓળખ કરી છે. વર્ષ 2020-21 માટે કેટલાક રાજ્યોમાં ભંડોળ મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા પહેલાથી ચાલી રહી છે._x000D_ _x000D_ નાબાર્ડ દ્વારા સૂક્ષ્મ સિંચાઇ માટે 5000 કરોડ રૂપિયા _x000D_ આ ઉપરાંત સૂક્ષ્મ સિંચાઈ ફંડ કોર્પસ નાબાર્ડ દ્વારા રૂ. 5000 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ફંડનો હેતુ રાજ્યોમાં સૂક્ષ્મ સિંચાઇ સિસ્ટમોના વિસ્તરણ માટે સંસાધનો વધારવાનો અને ખાસ સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને પીએમકેએસવાય-પીડીએમસી હેઠળ ઉપલબ્ધ જોગવાઈઓથી સૂક્ષ્મ સિંચાઇને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સૂક્ષ્મ સિંચાઇ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવા માટે ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે._x000D_ _x000D_ એ નોંધવું જોઇએ કે છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન (2015-16થી 2019-20) પીએમકેએસવાય-પીડીએમસી દ્વારા માઇક્રો સિંચાઇ હેઠળ 46.96 લાખ હેક્ટર વિસ્તાર આવરી લેવામાં આવ્યો છે._x000D_ _x000D_ સંદર્ભ : કૃષિ જાગરણ, 10 જૂન 2020_x000D_ આ ઉપયોગી કૃષિ વાર્તા ને લાઈક કરો અને તમારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો._x000D_ _x000D_
510
3
સંબંધિત લેખ