ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા ના પાકમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી રામાશીષ કુમાર_x000D_ રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ_x000D_ સલાહ - ફેનાવલરેટ 20.00% ઇસી @ 140 મિલી દવા ને 240 લિટર પાણી માં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
28
2
સંબંધિત લેખ