ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહકિસાન બંધુ
ઓર્ગેનિક મગફ્ળી કરતા ખેડૂતો માટે જાણો જુનાગઢ કૃષિ યુનિ.ની મુંડા વિશે ની ભલામણ
બ્યુવેરિયા બાસિયાના અથવા મેટારીઝીયમ એનીસોપલી ૧.૧૫ ડબલ્યુપી ૫ કિ.ગ્રા. પાવડર (૨ x ૧૦૬ સીએફયુ)ને ૩૦૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટરે દિવેલીના ખોળ સાથે બરાબર મિશ્ર કરી વાવતા પહેલા જમીનમાં આપવુ.
આ વિડીયોને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
61
2
સંબંધિત લેખ