संत्रा बहार व्यवस्थापन
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
संत्रा बहार व्यवस्थापन
संत्रामधील आंबिया बहाराची फुले जास्तीत जास्त लागून त्या फुलांची गळ होऊ नये यासाठी ठिबकद्वारे कॅल्शियम नायट्रेट आणि बोरॉन यांचा वापर करावा.
99
1
इतर लेख