હળદરમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
હળદરમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
ખેડૂત નામ: અનિલ કુમાર રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય : પ્રતિ પંપ 19:19:19 @ 75 ગ્રામ અને @ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
200
6
અન્ય લેખો