હળદર ના પાકમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
હળદર ના પાકમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. અંદિમ રાજેશ રાજ્ય: તેલંગાણા સલાહ: ફેરસ સલ્ફેટ 19% @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ અને 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
340
6