આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સોયાબીનમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ !
ખેડૂત નું નામ: અજય ગોપાલ જોશી. રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ. સલાહ : સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો નો @15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
10
3
અન્ય લેખો