આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળી માં પોષક તત્વોની ઉણપ !
ખેડૂત નું નામ: ખુદાબક્ષ મેહર રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : સલ્ફર 6 કિલો પ્રતિ એકર મુજબ આપવું.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
21
15
સંબંધિત લેખ