આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસ માં પોષક તત્વો ની ઉણપ !
ખેડૂત નું નામ: વિષ્ણુ શિવાજી અધવ. રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર. સલાહ : 19 19:19 @75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વનો @15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
53
15
અન્ય લેખો