ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રાઈના છોડના યોગ્ય વિકાસ માટે સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોની જરૂરીયાત
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સમર પટેલ_x000D_ રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ_x000D_ સૂચન: 20 ગ્રામ પ્રતિ પમ્પ સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો.
545
1
સંબંધિત લેખ