ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ટામેટીમાં હજારીગોટા, એક પિજર પાક
ટામેટીના ખેતરની આજુબાજુ હજારી ગોટા ઉછેરવાથી ફળ કોરીખાનાર ઇયળના ફૂદા પોતાના ઇંડા ટામેટી કરતા હજારીગોટાના ફૂલ ઉપર વધારે મૂકે છે, આ લાભ ઉઠાવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
1029
8
સંબંધિત લેખ