जिरे पिकातील रस सोषक कीड व्यवस्थापन
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
जिरे पिकातील रस सोषक कीड व्यवस्थापन
जिरे उगवण होताच रस सोषक कीड म्हणजेच मावा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने अरेवा 10ग्रॅम/पंप फवारावे.मावा कीड नियंत्रणात नसल्यास झाडावर मधासारखा स्त्राव दिसून त्यावर बुरशी वाढते.
126
0
इतर लेख