धणे उत्पादनासाठी व्यवस्थापन
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
धणे उत्पादनासाठी व्यवस्थापन
बियाणे उत्पादनासाठी पेरलेले धणे सध्या फुलोऱ्यात असल्याने फुलांच्या दवामुळे संरक्षणासाठी अवतार एकरी 500ग्रॅम फवारणीद्वारे द्यावे ज्याचा फायदा उत्पादन वाढीसाठी होईल.
214
20
इतर लेख